Aurat Raj


Written, Produced & Directed by Rangila. Music: Nazir Ali, M. Ashraf, Chandar Mohan, Beli Ram, Rangila. Lyrics: Taslim Fazli, Khwaja Pervez, Ahmed Shakil, Azim Malik, Rangila, Based on a central idea by Shaukat Thanvi. Cast: Waheed Murad, Rani, Sultan Rahi, Rangila, Chakori, Naghma, Badar Munir, Usman Pirzada, Asif Khan, Rangila, Qavi, Kamal Irani, Nannha, Ali Ejaz, Saqi, Shahnawaz, Yusuf Khan, Irfan Khoosat, Durdana, Albela, Khalid Salim Mota, Yasmin Khan, Chakram, Dimpel, Sundra, Saira, Shehla Gil, Khanum, Waheed Khan, Suriya Khan, Iqbal Durrani, Ali Ahmad, Ladla, Bokhari, Nazar, Azam Jahangir, Zubair, Munna, Majid Shaukat, Zahid Khan. Child star Rehman. 45 (9) Weeks. July 13, 1979